Artikel

36 fantastische jaren bij DOOR Training & Coaching

Max, je hebt bij DOOR Training & Coaching gedurende 36 jaar in verschillende rollen actief bijgedragen aan de plaats die het nu in de markt heeft. Per 1 juli van dit jaar nemen DOOR en jij afscheid van elkaar. Voor jou en voor DOOR een moment om bij stil te staan.

Datum: 01.07.2021

Een collage van momenten

Max zijn reis bij DOOR

Terugblikkend, welke reis heb jij afgelegd bij DOOR?

In 1985 ben ik aan een reis begonnen die nog niet is afgelopen. Het is de beste zakelijke beslissing die ik ooit heb genomen. Al mijn dromen zijn gerealiseerd binnen een organisatie die zich op een unieke manier in de markt heeft laten zien. Elk jaar, elke opdracht en elk DOOR-event waren hoogtepunten. Daar komt bij dat mijn ambities en mijn ervaringen als topsporter naadloos pasten bij het DOOR-DNA dat bestaat uit ondernemerschap, eigenaarschap en (persoonlijke) groei. Van de verschillende rollen die ik heb mogen uitoefenen bij DOOR heb ik geleerd en genoten. Als trainer, coach, directeur, aandeelhouder en franchise ondernemer heb ik een grote rugzak gevuld die ik vanaf 1 juli wil uitpakken om andere ondernemers, ondernemende leiders en medewerkers te helpen groeien en succesvol te zijn.

De toekomst begint dus al direct na je vertrek bij DOOR? Wat ga je precies doen?

In ieder geval niet achter de geraniums zitten. Daarvoor ben ik nog te ‘jong’. Natuurlijk zullen Marion, mijn kinderen en kleinkinderen mij meer gaan zien. Heel kort gezegd: ik word een vindingrijke ‘olderpreneur’. Ik wil mijn wijsheid, kennis en ervaring delen met andere ondernemers, leiders en medewerkers. Waarom? Omdat senior ondernemers niet alleen succesvoller zijn dan jongere; hun ondernemingen houden het ook langer vol. Juist oudere ondernemers bedenken nieuwe dingen om succesvol te zijn. Omdat we ervaringsdeskundigen zijn. 

Dat is een interessante insteek. Ik denk dat daaraan inderdaad behoefte is. Hoe zie je dat voor je?

Je ziet in de sport dat oudere sporters hun ervaringen, kennis en visie overdragen aan jonge talenten. Ze worden coach/trainer met het doel individuele sporters of teams beter te maken. Ook in de kunstensector zie je dat gelouterde musici aanstormend talent onder hun hoede nemen om hen te ontwikkelen en de fijne kneepjes van het vak te leren. Zoals de topvioliste Janine Jansen het verwoordt: ”Ik heb zelf veel geleerd, maar ik wist niet hoe ik dat door moest geven aan de jongere generatie”. Daar is zij wel naartoe gegroeid en vormt het lesgeven voor haar een bron van energie.

Hoe ga jij ondernemers, leiders en medewerkers daadwerkelijk helpen te groeien?

Veel bedrijven bevinden zich midden in een transitie. Ze willen bijvoorbeeld inclusiever, duurzamer of innovatiever worden. Dat betekent dat leiders en de medewerkers moeten mee veranderen en dat gaat vaak niet van een leien dakje. Daarin moeten zij begeleid en opgeleid worden zodat zij klaar zijn voor de toekomst.

De weg naar de toekomst ligt bezaaid met obstakels en teleurstellingen, maar ook met uitdagingen en kansen.

Organisaties die excellentie nastreven zullen zich extern moeten focussen op het bieden van excellente klantbeleving en intern op veerkracht & wendbaarheid, vitaliteit en medewerkerstevredenheid. Door mensen te leren met veranderingen om te gaan en eigenaarschap te nemen en ondernemerschap te ontwikkelen worden zij de trekkers van de verandering. Daarmee geef je ze ook perspectief, want mensen willen presteren en excelleren, uitgedaagd worden en zich ontwikkelen. 

Een ambitieus plan

Welke oplossingen bied jij MKB-bedrijven om te excelleren?

Met mijn nieuwe onderneming die ik gemakshalve naar mijzelf heb genoemd, ‘MAX DWINGER‘,  wil ik ondernemers en ondernemende leiders helpen zich klaar te maken voor de toekomst. Mijn motto ‘Winnend ondernemen’ verraadt al waarop wordt gefocust: Zet alles opzij voor groei, gezondheid en goud!

Er zijn vele verschillende wegen die naar Rome leiden. Afhankelijk van de hulpvraag kan de klant kiezen uit een pakket diensten en oplossingen die de ondernemer en de organisatie ‘futureproof’ maken:

  1. Individuele coaching van de ondernemer om te werken aan de beste versie van zichzelf
  2. Team coaching om de aandacht voor resultaat te verschuiven naar de medewerkers. Zet ze op 1!
  3. Verander- en verbeter coaching om een cultuur te bouwen van voortdurende verbetering, verandering, vernieuwing en verankering die zorgt voor excellente service. Dit programma heeft als titel: ‘Forever ambitious’.

Daarnaast wordt hard gewerkt aan twee nieuwe programma’s die met samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Met het ‘Forever young’-programma  wordt de directie en HR een generatiemanagement aanpak aangeboden om generaties met elkaar te verbinden.

Vanaf medio 2022 staat een  team van jonge ondernemers, klaar om organisaties te helpen met het succesvol realiseren van verandertrajecten op het gebied van L&D, HR, Commercie, Leiderschap, Klantbeleving. De naam wordt: ‘Changed forever’.

Het klinkt heel ambitieus. Kun je een tipje van de sluier al oplichten van het Forever young’’ -programma.

Binnenkort gaat een relatief grote groep ouderen, de zogenaamde ‘Babyboomers’, geleidelijk afscheid nemen. Maar als je niet oplet loop je het risico dat kennis, ervaring, cultuur en waarden en normen de deur uitlopen. Daar staat tegenover dat de Y en Z-generaties via dezelfde deur binnenstromen om hun aandeel te leveren in het realiseren van de doelstellingen en resultaten.  Je snapt dat het tussen deze generaties kan schuren als je er niets aan doet.

Ik heb een programma ontwikkeld dat als doel heeft om generaties met elkaar te verbinden zodat de generaties Y en Z kunnen leren van de ervaren collega’s of leidinggevenden terwijl de oudere generatie het samenwerken met junioren niet alleen leuk vindt, het houdt hen ook fris.

Een zeer belangrijke rol is weggelegd voor een vierde generatie die nog niet is genoemd: generatie X. Deze generatie is bij uitstek geschikt om een verbindende rol te spelen. Zij beschikken over relevante ervaring en kennis van het bedrijf. Ze zijn actief in interne netwerken, weten wat ze kunnen en wat hun zwakke punten zijn. Door hun nuchterheid en pragmatisme staan ze open voor veranderingen en verbeteringen en kunnen ze goed reflecteren. Om feedback vragen en feedback geven is een tweede natuur.

Het resultaat van het verbinden van de verschillende generaties is dat iedereen van elkaar leert, de samenwerking sterk wordt verbeterd, kennis wordt overgedragen, minder fouten worden gemaakt, de medewerkerstevredenheid stijgt en er ruimte komt voor creativiteit, anders denken en innovatie. Het is een win-win situatie of zoals een ‘boomer’ de samenwerking omschreef: ‘Ik ben gewoon een millenial in een ouder lichaam’.

Ik hoefde niet lang na te denken over een naam voor de praktijkgerichte aanpak van het programma: ‘Forever young’, een ballade van Bob Dylan. Twee woorden die precies aangeven dat het niet gaat om leeftijd maar om van elkaar te leren, te presteren en te excelleren. 

Max als topsporter

Hoogtepunten door de jaren heen

Nog even terug naar het programma van Verander- verbetercoaching. Wat wordt anders dan de huidige cultuurverandering programma’s die in de markt worden aangeboden?

Dit programma krijgt als titel: ‘Forever ambitious’. Anders dan de op theoretische modellen gebaseerde cultuurverandering programma’s van collega’s is mijn programma gebouwd op de ervaringen van de harde praktijk. Het resultaat is dat door voortdurende vernieuwing, verbetering, verandering en verankering excellente service wordt geleverd door excellente en ambitieuze leiders en medewerkers die samenwerken in ‘High Performance Teams’.

Het programma creëert groei door het implementeren van een cultuur van ondernemerschap, eigenaarschap en voortdurende verbetering vanuit de klant bezien. Elke ondernemer weet als geen ander dat de weg naar de toekomst ligt bezaaid met obstakels en teleurstellingen Ook met uitdagingen en kansen.

Met de juiste organisatiecultuur zorg je voor bevlogen leiders en medewerkers die excelleren in een omgeving die gebaseerd is op trots, vertrouwen en plezier. Tijdens de Learning Journeys van alle betrokken leiders en medewerkers wordt het schema aangehouden van: Meten-Analyseren-Verbeteren-Excelleren-Presteren.

Jouw ambities zijn herkenbaar. Mooi om te horen. Wat zijn tot nu toe je hoogtepunten in je leven geweest?

Goede vraag. Het zijn er nogal wat geweest. Als ik terugkijk wil ik drie echt belangrijke hoogtepunten noemen die mijn leven hebben bepaald en nog zullen bepalen.

Allereerst het moment dat ik op 14 jarige leeftijd de liefde van mijn leven ontmoette: Marion. In maart hebben wij ons 54 jarig huwelijksfeest gevierd. Samen hebben we een prachtig gezin gesticht met talentvolle en succesvolle kinderen en kleinkinderen. Zij zijn mijn trots en inspiratiebron.

Op de tweede plaats komt mijn topsportcarrière. Niet alleen waren de geboekte resultaten belangrijk, maar vooral ook het keiharde trainen om tot die resultaten te komen. Later heb ik in privé- en zakelijke omstandigheden van mijn topsportmentaliteit geprofiteerd. De belangrijkste les is wel: ‘geef nooit op’. Vooral niet als je als ouders het meest afschuwelijke meemaakt wat je je maar kunt voorstellen: het verliezen van een kind.

Tenslotte is DOOR natuurlijk ook een hoogtepunt. Dat lijkt mij logisch als je alles hebt meegemaakt wat je idealiter mag meemaken als professional. Zonder de eerstgenoemde twee hoogtepunten zou ik nu niet met zoveel liefde, trots en voldoening terugkijken op een succesvolle reis. Die nog niet ten einde is.

‘W’ll meet again’.  Don't know where. Don't know when’.