Artikel

Verlenging NRTO-keurmerk

Goed nieuws! DOOR ontvangt verlenging van het NRTO-keurmerk. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt.

Datum: 02.01.2020

NRTO

NRTO is een onafhankelijke, externe certificerende instelling en heeft tijdens een audit vastgesteld dat DOOR nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk.

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Hiermee kan DOOR Training & Coaching aantonen nog steeds te voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.​ Daar zijn we trots op :-)

Keurmerk geeft zekerheid 
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben bieden een breed en divers aanbod. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Wil je meer lezen over het keurmerk? Klik dan hier. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.