Teamcoaching

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat is één van de veel gebruikte DOOR-denkers. Teamcoaching helpt om communicatie tussen teamleden te versterken, de samenwerking te verbeteren en gezamenlijke doelen te behalen.

Wanneer teamcoaching?

Een goed functionerend team is van onschatbare waarde binnen een organisatie. Als team lever je namelijk topprestaties die een werknemer alleen niet kan leveren. Toch verloopt de samenwerking in een team helaas niet altijd even goed. Als teamleider merk je soms dat de kwaliteit die het team levert erg wisselt en dat een visie sterk uiteen ligt. Een team dat zo efficiënt mogelijk te werk gaat en waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan, dat is wat je wilt bereiken. Bij de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden zijn thema’s als groepsdynamica en persoonlijke vaardigheden van groot belang om de samenwerking tot een succes te maken.  

Om hierin te slagen kan teamcoaching de oplossing bieden. Zowel persoonlijke coaching als teamcoaching is van grote waarde wanneer gedragsverandering wenselijk is. Om de prestaties en samenwerking van een team te verbeteren, komen bij het coachen van een team de individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. Teamcoaching van DOOR is gericht op ambities, prestaties en persoonlijke ontwikkeling in een zakelijke context. 

De bewustwording van de groepsdynamica, de ambities en de verschillende rollen in een team is van belang om nieuwe energie te creëren. Deze nieuwe energie maakt ruimte voor groei. Vanuit deze groei kun je medewerkers stimuleren om iedere dag het beste uit zichzelf te halen op de (online) werkvloer. 

De interventie van de DOOR-teamcoaching is ook ideaal wanneer jouw team al naar wens functioneert, maar wanneer je graag nog wel samen de nodige puntjes op de i wilt zetten. 😉 

De uitgangspunten voor DOOR-coaching

Deze uitgangspunten staan centraal bij DOOR-coaching:

 • Er moet een concrete ambitie of doelstelling zijn, een resultaat om te bereiken
 • De zakelijke omgeving waarin het resultaat wordt geboekt, moet duidelijk zijn
 • Een deelnemer is (aantoonbaar) verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat
 • De lagen van de ijsberg vormen de focus; gedrag, denken, drijfveren en persoonskenmerken
 • Het hier en nu staat centraal; tijdens coaching wordt direct op gedrag terug gekoppeld

Resultaat

Na afloop van een teamcoachingstraject is jouw team in staat om:

 • Optimaal samen te werken  
 • Maximaal rendement te behalen 
 • Een positieve aanspreekcultuur te creëren 
 • Zelfreflectie toe te passen 
 • Gezamenlijke doelen te behalen  
 • Ambities waar te maken 

Vraag meer informatie aan