Blog

Diversiteit en inclusiviteit binnen jouw team; als leider zet jij de eerste stap!

De wereld om ons heen verandert. Er is steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Bij sommige aanbestedingen wordt dit al in het beslissingsproces meegewogen. Ook leeft het bij starters op de arbeidsmarkt én bij de klant. En met gegronde reden: diverse teams boeken betere resultaten!

Auteur: Eefje Buma

Datum: 21.06.2022

Wat jij als leider moet weten over diversiteit

Nieuwsartikelen rondom diversiteit op de werkvloer gaan tegenwoordig met name over gender en etniciteit. Als leidinggevende is het belangrijk dat jij weet dat diversiteit meer omvat dan enkel gender en etniciteit. Diversiteit heeft namelijk ook betrekking op leeftijdsverschillen, waarden en normen, fysieke- en mentale vaardigheden (of beperkingen), seksuele oriëntatie en persoonlijke drijfveren. Eigenlijk kun je alle zichtbare en onzichtbare verschillen tussen jouw medewerkers als diversiteit bestempelen.  

En jij als leider kunt diversiteit binnen jouw team benutten om de creativiteit, productiviteit en een sterke competitieve positie op de markt te bevorderen! 

Maar elke medaille heeft een keerzijde. Zo kunnen verschillen in bijvoorbeeld waarden en normen de oorzaak zijn van vooroordelen en als je pech hebt, conflicten. Onkundig leiderschap kan die creativiteit, productiviteit en positie op de markt juist dwarsbomen. Als leider maak jij dus het verschil. Dit vergt bewustwording, training en een aangepaste managementstijl.  


Succesvolle leiders weten daarom dat diversiteit…

  • tot innovatie, betere financiële resultaten en minder uitval van medewerkers leidt
  • bepaalde vooroordelen triggert
  • alleen betere resultaten als gevolg heeft wanneer er sprake is van inclusiviteit binnen het team

Inclusief Leiderschap

Vraag vrijblijvend een inspiratiegesprek aan om meer te weten over hoe jij als leider vooroordelen en conflict binnen jouw team kunt aanpakken.

Inspiratiegesprek

Wat jij als leider moet weten over inclusiviteit

Inclusiviteit is, in tegenstelling tot diversiteit, een minder ontwikkeld thema binnen organisaties. Wat zonde is, want diverse teams presteren alleen beter wanneer er sprake is van inclusiviteit binnen het team. In een inclusief team voelen jouw teamleden zich veilig en volledig onderdeel van het collectief. Zij hebben hierbij het gevoel dat zij zichzelf kunnen zijn, hun eerlijke mening kunnen delen en onderling (en met jou als leider) op een constructieve manier discussies kunnen voeren.  

 

Succesvolle leiders weten daarom dat de volgende zaken ten grondslag liggen aan inclusiviteit: 

  • psychologische veiligheid binnen het team 
  • betrokkenheid van het team bij beslissingsprocessen 
  • productieve vormen van communicatie, discussie en feedback 
  • vieren en stimuleren van verschillen tussen medewerkers
  • heldere missie & visie  

“Het meest opvallende onderscheid tussen diversiteit en inclusiviteit is dat diversiteit kan worden opgelegd en wettelijk kan worden vastgesteld, terwijl inclusiviteit voortkomt uit vrijwillige acties van leidinggevenden” 

Als leider maak JIJ het verschil!

Jij als leider maakt het verschil in de weg naar een diverser en inclusiever team! Jij staat in jouw rol aan de basis van veel beslissingsprocessen, maar ook aan de basis van een veilige werkomgeving. Door je bijvoorbeeld bewust te zijn van bepaalde onbewuste vooroordelen tijdens sollicitatie processen kun je tegengaan dat jouw team alleen met hetzelfde slag mensen gevoed wordt. Zo zal jij als leider ook de eerste stap moeten zetten naar een omgeving waarin teamleden zich kwetsbaar op durven te stellen door dit zelf ook te doen. Om uiteindelijk het beste uit jezelf, jouw teamleden en uit het team als geheel halen. Met als gevolg betere resultaten voor jouw bedrijf én de klant! 

Mooi! Jij kunt morgen dus al aan de slag om jouw team te begeleiden naar meer diversiteit en inclusiviteit door zelf die eerste stap te zetten! 

Ben je benieuwd welke stap jij morgen zelf al kunt zetten? Vraag vrijblijvend een inspiratiegesprek aan met onze trainers Mariska Beekman en Eefje Buma